Přeskočit na obsah

Pozorování ptáků

Pozorování ptáků i nám lidem dovoluje roztáhnout křídla a pocítit to, co pociťují ptáci – volnost, svobodu a čirou radost z bytí. Stačí se jenom dívat, povznášející pocity přijdou sami, jen tak, bez jakékoliv námahy, bez podmínek. Každý malý ptáček nabízí lehkost, která člověku tolik chybí. Každý zpěvný pták nabízí potěšení pro duši, protože harmonie vesmíru zní jako hudba.

Špaček obecný

Ptáci zpěváci: Poznáte je všechny?

Přestože jsou pěvci obecně z těch menších ptáků, ti nejznámější a nejrozšířenější zpěvný ptáci Česka rozhodně nejsou úplně malí. Příkladem je kos černý, také drozd zpěvný nebo špaček obecný, kteří mají zhruba stejnou velikost. Zpívají-li, pohled na ně je vždy okouzlující, uchu většinou lahodí i jejich zpěv. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je zmiňovaný špaček.

Kominíček, rehek

Ptáci zpěváci: Poznáte je všechny?

Hojně rozšířenými zástupci pěvců jsou i kosi, drozdi nebo menší pěnkavy. Vzácnější a méně nápadní jsou pak menší pěvci jako pěnice černohlavá (černohlávek), budníček menší, rehek domácí (kominíček nebo čermáček), střízlík obecný aj. Zapomenout nesmíme ani na slavíky nebo skřivany s jejich libozvučnými ptačími písněmi.

Pěnkava obecná

Ptáci zpěváci: Poznáte je?

Je-li ptákům něco vlastní, je to zpěv. Více než polovina druhů ptáků jsou pěvci. I díky schopnosti vytvářet složité zvuky prostřednictvím speciálního zpěvného orgánu jsou pěvci vnímáni jako nejvyvinutější řád ptáků. Pěvce můžeme rozlišovat právě podle zpěvu, přitom každý z nich má i charakteristický vzhled. Poznáte české zpěvné ptáky?

Kos černý

Ptáci zpěváci: Poznáte i tyto?

Ptačí zpěv je okouzlující, neméně fascinující je i to, jak se ptákům složité zvuky daří vyluzovat. Slouží jim k tomu speciální zpěvný orgán, díky kterému jsou také pěvci vnímáni jako nejvyvinutější řád ptáků. Je to také řád nejrozšířenější.  Pěvce můžeme rozlišovat právě podle zpěvu, přitom každý z nich má i charakteristický vzhled. Poznáte české zpěvné ptáky?

Poštolka rudonohá

Poštolka rudonohá: Ornitologové hlásí výskyt vzácného ptáka

V České republice a na Slovensku se poštolka rudonohá řadí mezi kriticky ohrožené druhy. Hnízdění poštolky rudonohé v Česku naposledy ornitologové registrovali v létě 2019 na Olomoucku, předtím v roce 1973 ve stejné oblasti. Nyní ornitologové spatřili neobyčejně zbarveného ptáka znovu, a zase na Olomoucku.