Přeskočit na obsah

japonský topol

Vedle zvířat nás zajímají i rostliny, stromy, dřeviny včetně těch rychlerostoucích, jako je japonský topol. Níže najdete články na téma japonský topol, současně se dotýkají i témat jako energetické plantáže, příroda, Česko aj.

#japonský topol

Topoly

Orchideje mezi topoly: Vědci zkoumají přínosy energetických plantáží

Rostlinná výroba se v duchu ekologických trendů transformuje do podoby energetických plantáží topolů a vrb. Právě topoly patří mezi nejčastější druhy pěstovaných rychle rostoucích dřevin. Jde sice o monokultury, ale mezi topoly rostou překvapivě i orchideje. Výskytem jedné z těch nejvzácnějších a nejkrásnějších rostlin se zabývají vědci.