Přeskočit na obsah

minimalismus

Méně je více. Kvalita má přednost nad kvantitou. Tyto principy razí minimalismus, který představuje styl bydlení, umění, ale i celkový pohled na svět. Minimalismus je nám blízký, proto zaujal pozici jednoho ze štítků (tagů) našich článků, stejně jako např. architektura, kultura, ekologie aj.

#minimalismus

Sókratés

Sókratés: Citáty plné moudrosti

Žil před více než dvěma tisíci lety, a přece má stále co říct i dnes. Jeho citáty jsou stále živé. Sókratés je vzorem tzv. helénských ctností. Zakládal na morálních hodnotách a pravdomluvnosti. Jeho filosofie hlásá střídmost. Právě ze Sókrata vychází kynismus jako filosofie střídmosti, ale i moderní minimalismus.