Přeskočit na obsah

Sókratés: Citáty plné moudrosti

Žil před více než dvěma tisíci lety, a přece má stále co říct i dnes. Jeho filosofie hlásá střídmost. Právě ze Sókrata vychází kynismus jako filosofie střídmosti, ale i moderní minimalismus jako jeden z nejvýraznějších trendů dneška. Sókratés je vzorem tzv. helénských ctností. Zakládal na morálních hodnotách a pravdomluvnosti. Nezanechal však žádné písemné dílo, takže se můžeme jen dohadovat, jaká pravda byla vyřčena skutečně z úst Sókrata a jaká náleží ústům jeho četných následovníků.

FOTOGALERIE: Citáty pro lepší den

Sokratovský problém

Sókratés, 469(470) – 399 př. n. l., rodák z Athén, je jedním z nejvýznamnějších filosofů a myslitelů lidské historie, a to i přesto, že po sobě nezanechal žádné písemné záznamy. V tom je tzv. sokratovský problém. Většina toho, co o Sókratovi víme, pochází z díla jeho žáků, zejména Xenofóna nebo Platóna.

Xenofón i Platón popisují systematicky vedený dialog jako hlavní sokratovskou metodu poznání a způsob hledání pravdy. Platón sám tvrdil, že jen jen tlumočníkem myšlenek svého učitele, ačkoliv je dále rozvinul. Xenofón v díle Vzpomínky na Sókrata filosofa staví do role praktického muže, který si umí poradit v každé životní situaci. Jako inspirace pro život slouží i Sokratovy citáty.

 1. Vím, že nic nevím.
 2. Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.
 3. Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.
 4. Není nemoc milovat, ale nemilovat.
 5. Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.
 6. Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.
 7. Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji!
 8. Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.
 9. Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.
 10. Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.
 11. Ten, kdo ví, co je správné, také správně činí.
 12. Nyní je čas – pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.

Co je štěstí?

Sókratés je označován za prvního filosofa, který se zabýval otázkou, co je štěstí. Pátral po tom, z čeho pocity štěstí vychází a snažil se o definování základních životních hodnot. Ctnost a mravnost jsou dle filosofa podmíněné věděním, které je zdrojem síly k tomu, aby člověk dělal to, co je dobré. Jak říká citát: „Ten, kdo ví, co je správné, také správně činí.“

K rozpoznání toho, co je správné, a co ne, pomáhá člověku jeho vnitřní hlas. Sókratés ho vnímá jako hlas boha, který nazval „daimonión“.

„Vím, že nic nevím.“

I Sókratés, který vyzdvihoval pravdomluvnost, však o pravdě pochyboval. Právě pochybnosti měly být zdrojem poznání, které začíná v přijetí toho, že člověk nic neví. „Vím, že nic nevím.“ I v tom je minimalistická skromnost. Sókratés je ztělesněním skromnosti a také moudrosti, která je podmíněna právě tím, že člověk přijme vlastní nevědomost. Současně vybízí v akci, např. citátem:

„Kdo chce hýbat světem, ať nejprve pohne sám sebou.“

Sókratés

Foto: Sókratés, zdroj: Pixabay.com

Sókratés: Citáty plné moudrosti

O článku, zdroje a další informace

Sókratés: Citáty plné moudrosti

,

Žil před více než dvěma tisíci lety, a přece má stále co říct i dnes. Jeho citáty jsou stále živé. Sókratés je vzorem tzv. helénských ctností. Zakládal na morálních hodnotách a pravdomluvnosti. Jeho filosofie hlásá střídmost. Právě ze Sókrata vychází kynismus jako filosofie střídmosti, ale i moderní minimalismus.

Internet: Internet Encyclopedia of Philosophy: Sókratés; Antika.avonet.cz: Malé Sokratovské školy, Antickýsvět.cz; Citáty.net

Literatura

 1. Hlavinka, P.: Dějiny filosofie. Praha: Triton, 2022. ISBN: 978-80-7684-013-3
 2. Hadot, P.: Co je antická filosofie. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
 3. Paprotny, T.: Stručné dějiny antické filosofie. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7178-900-3

Mohl by vás zajímat také článek:

Karel Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

Redaktorka Kočičí noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *