Přeskočit na obsah

Sókratés: Citáty plné moudrosti

Žil před více než dvěma tisíci lety, a přece má stále co říct i dnes. Jeho filosofie hlásá střídmost. Právě ze Sókrata vychází kynismus jako filosofie střídmosti, ale i moderní minimalismus jako jeden z nejvýraznějších trendů dneška. Sókratés je vzorem tzv. helénských ctností. Zakládal na morálních hodnotách a pravdomluvnosti. Nezanechal však žádné písemné dílo, takže se můžeme jen dohadovat, jaká pravda byla vyřčena skutečně z úst Sókrata a jaká náleží ústům jeho četných následovníků.

FOTOGALERIE: Citáty pro lepší den

Sokratovský problém

Sókratés, 469(470) – 399 př. n. l., rodák z Athén, je jedním z nejvýznamnějších filosofů a myslitelů lidské historie, a to i přesto, že po sobě nezanechal žádné písemné záznamy. V tom je tzv. sokratovský problém. Většina toho, co o Sókratovi víme, pochází z díla jeho žáků, zejména Xenofóna nebo Platóna.

Xenofón i Platón popisují systematicky vedený dialog jako hlavní sokratovskou metodu poznání a způsob hledání pravdy. Platón sám tvrdil, že jen jen tlumočníkem myšlenek svého učitele, ačkoliv je dále rozvinul. Xenofón v díle Vzpomínky na Sókrata filosofa staví do role praktického muže, který si umí poradit v každé životní situaci. Jako inspirace pro život slouží i Sokratovy citáty.

Co je štěstí?

Sókratés je označován za prvního filosofa, který se zabýval otázkou, co je štěstí. Pátral po tom, z čeho pocity štěstí vychází a snažil se o definování základních životních hodnot. Ctnost a mravnost jsou dle filosofa podmíněné věděním, které je zdrojem síly k tomu, aby člověk dělal to, co je dobré. Jak říká citát: „Ten, kdo ví, co je správné, také správně činí.“

K rozpoznání toho, co je správné, a co ne, pomáhá člověku jeho vnitřní hlas. Sókratés ho vnímá jako hlas boha, který nazval „daimonión“.

„Vím, že nic nevím.“

I Sókratés, který vyzdvihoval pravdomluvnost, však o pravdě pochyboval. Právě pochybnosti měly být zdrojem poznání, které začíná v přijetí toho, že člověk nic neví. „Vím, že nic nevím.“ I v tom je minimalistická skromnost. Sókratés je ztělesněním skromnosti a také moudrosti, která je podmíněna právě tím, že člověk přijme vlastní nevědomost. Současně vybízí v akci, např. citátem:

„Kdo chce hýbat světem, ať nejprve pohne sám sebou.“

Sókratés: Citáty plné moudrosti

Foto: Sókratés, zdroj: Pixabay.com

Sókratés: Citáty plné moudrosti

O článku, zdroje a další informace

Sókratés: Citáty plné moudrosti

,

Žil před více než dvěma tisíci lety, a přece má stále co říct i dnes. Jeho citáty jsou stále živé. Sókratés je vzorem tzv. helénských ctností. Zakládal na morálních hodnotách a pravdomluvnosti. Jeho filosofie hlásá střídmost. Právě ze Sókrata vychází kynismus jako filosofie střídmosti, ale i moderní minimalismus.

Internet: Internet Encyclopedia of Philosophy: Sókratés; Antika.avonet.cz: Malé Sokratovské školy, Antickýsvět.cz; Citáty.net

Literatura

  1. Hlavinka, P.: Dějiny filosofie. Praha: Triton, 2022. ISBN: 978-80-7684-013-3
  2. Hadot, P.: Co je antická filosofie. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
  3. Paprotny, T.: Stručné dějiny antické filosofie. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7178-900-3

Mohl by vás zajímat také článek:

Karel Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

Redaktorka Kočičí noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.