Přeskočit na obsah

Otisky moudrosti

Co je štěstí? Nelehká otázka je předmětem lidského bádání a vědy označované jako filosofie. Vůbec prvním filosofem, který si tuto otázku položil, byl Sókratés. Antický symbol moudrosti pátral po zdroji štěstí a také usiloval o definování základních hodnot. Všechny byly podmíněné věděním. Kočičí noviny přinášejí myšlenky, otisky moudrosti, které mohou být při hledání vědění, životních hodnot a štěstí prospěšné.

Seneca filosof

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

Seneca je jeden z nejvýznamnějších filosofů dějin. Reprezentuje stoicismus, filosofie, která za nejvyšší dobro považuje ctnost. S ctností nemůže člověk trpět ranami osudu, ať jsou jakékoliv. Seneca si během celého života svoji filosofii ověřoval, svědčí o tom citáty jako „Žít znamená bojovat,“ „Někdy i žít je statečným činem,“ aj.

Sókratés

Sókratés: Citáty plné moudrosti

Žil před více než dvěma tisíci lety, a přece má stále co říct i dnes. Jeho citáty jsou stále živé. Sókratés je vzorem tzv. helénských ctností. Zakládal na morálních hodnotách a pravdomluvnosti. Jeho filosofie hlásá střídmost. Právě ze Sókrata vychází kynismus jako filosofie střídmosti, ale i moderní minimalismus.

Karl Marx filosof

Karl Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

Karl Marx vytýkal filosofům, že pouze mluví, sám chtěl konat. Jeho citáty jsou přesto zaryté hluboko do dějin lidstva. Marx opravdu změnil svět, ač by byl asi sám překvapen, jakým směrem. Již za svého života přitom prohlašoval, že není marxista. To v reakci na různé výklady své teorie, svých myšlenek a citátů.