Přeskočit na obsah

Karl Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

Jméno Karl Marx zní po neblahých událostech 20. století značně kontroverzně, mnohem více než v 19. století, kdy německý filosof žil. A to měl být nesnášenlivý a konfliktní. Marx vytýkal filosofům, že pouze mluví, sám chtěl konat. „Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit,“ tak zní Marxův citát z Teze o Feuerbachovi.

Marx opravdu změnil svět, ač by byl asi sám překvapen, jakým směrem. Již za svého života přitom prohlašoval, že není marxista. To v reakci na různé výklady své teorie a svých tezí. Nutno podotknout, že až protichůdné pojetí Marxových myšlenek bylo z části dané složitostí a kreativním vývojem jeho díla.

FOTOGALERIE: Citáty pro lepší den

Geniální myslitel

„Marx v XIX. století byl nejgeniálnějším myslitelem. Není jednoho národohospodáře, který by se Marxem nezabýval. Sám jsem se od něho mnoho naučil. Jeho působení bylo ohromné. Marxism vynutil reformy. Sociální reformy jsou prací ideí Marxových. Na duchovní směry, politiku vlád, na vše měl marxismus vliv.“ Tak popsal Marxe Tomáš Garrigue Masaryk ve svém spise Velicí mužové.

Proaktivní revolucionář

Karl Marx, celým jménem Karl Heinrich Marx, dříve označovaný také jako Karel Marx, byl provokativní revolucionář, ale také vizionář. Pomineme-li zneužití pro mocenské zájmy, je jeho dílo dodnes zdrojem mnoha podnětných myšlenek, nejenom pro filosofy, ale také pro sociology, ekonomy a politické myslitele. Jeho myšlenky a citáty mohou být inspirací pro osobní i pracovní život.

 1. Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit.
 2. Proletáři všech zemí světa, spojte se.
 3. Člověk by měl být tím, čím by mohl být.
 4. Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.
 5. Účel, který potřebuje nesprávné prostředky, nemůže být správný účel.
 6. Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama, později jako komedie.
 7. Uhýbat před bojem vyžaduje více obětí než boj sám.
 8. Jací jsou lidé, taková je i diskuze.
 9. Byrokracie miluje iracionálnost.
 10. Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.
 11. Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií.
 12. Poslední slova jsou pro hlupáky, kteří toho ještě neřekli dost.

Člověk činu

Již v roce 1848 vydal slavný Manifest komunistické strany sepsaný na popud Svazu komunistů jako první vědecký program mezinárodního dělnického hnutí. Vychází přitom z Hegelovy filosofie dějin. Ale v rozporu s Hegelem nechápe člověka na základě jeho schopnosti poznání. Jde mu o činy. Člověk je dle Marxe především tím, co dělá.

Ještě slavnější než první věta Manifestu, citát: „Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu,“ je ta poslední: „Proletáři všech zemí světa, spojte se.“

Sebeosvobození

Karel Marx byl mužem činu. Nezapomínal však přitom přemýšlet a studovat, čerpal z antické filosofie a filosofů jako Platón a Aristotelés, ale hledal inspiraci také u filosofů jako G. E. Moore, Niccolò Machiavelli,Tommaso Campanella nebo francouzských osvícenců jako Voltaire či Rousseau. Sledoval i postoje evropských idealistů, materialistů a socialistů.

Marx viděl svobodu člověka v naplnění jeho osobního potenciálu. Fungování kapitalismu analyzoval právě optikou toho, zda člověku nabízí podmínky a prostředky pro sebeuplatnění. Požadoval sebeosvobození, od přísné dělby práce, dlouhého pracovního týdnu, kdy člověku nezbývá čas na sebe a svůj talent. Věřil v člověka, kritizoval politickou ekonomii. Soukromé vlastnictví odsuzoval zejména ve smyslu koncentrace bohatství v úzké skupině lidí – kapitalistů. Kapitalismus také vinil z toho, že bere lidem jejich vlastnictví získané prací. Zpředmětněním práce vysvětloval vztah k věcem, které lidé vyrábí. Ten si nemohou vytvořit dělníci u pásu, ale jen ti, kteří do vyráběných předmětů dávají kus svého umu, kus sebe.

Karl Marx filosof

Foto: Karl Marx, zdroj: Pixabay.com

Karl Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

O článku, zdroje a další informace

Karl Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

,

Karl Marx vytýkal filosofům, že pouze mluví, sám chtěl konat. Jeho citáty jsou přesto zaryté hluboko do dějin lidstva. Marx opravdu změnil svět, ač by byl asi sám překvapen, jakým směrem. Již za svého života přitom prohlašoval, že není marxista. To v reakci na různé výklady své teorie, svých myšlenek a citátů.

Internet: Internet Encyclopedia of Philosophy: Socialism; Českýrozhlas.cz; Českátelevize.cz; Lidovky.cz; Jakobinmag.com; Citáty.net

Literatura

 1. Marx, K.: Komunistický manifest. Praha: Práh, 2019. ISBN: 9788072528165
 2. Wheen, K.: Karl Marx. BB/art, 2002. ISBN: 80-7257-930-4
 3. Eagleton, T.: Why Marx Was Right. Yale University Press, 2018. ISBN: 9780300231069
 4. Hlavinka, P.: Dějiny filosofie. Praha: Triton, 2022. ISBN: 978-80-7684-013-3
Řím Pantheon, antický Řím, starověké Řecko

Mohl by vás zajímat také článek:

Seneca: Citáty z antiky, které mají co říct i dnes

Redaktorka Kočičí noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *