Přeskočit na obsah

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

Lucius Annaeus Seneca byl římský filosof. Narodil se roku 4 př. n. l. ve španělské Cordóbě, ale mládí již prožil v Římě. Filosofické vzdělání a rétorické dovednosti mu předal jeho otec. Seneca byl reprezentantem filosofie stoicismu, která za nejvyšší dobro považovala ctnost. Právě ctnost má být dle Seneky a stoiků zdrojem štěstí, blaženosti a duševního klidu. S ctností nemůže člověk trpět ranami osudu, ať jsou jakékoliv.

FOTOGALERIE: Citáty pro lepší den

Ať se děje cokoliv

Sám Lucius Annaeus Seneca si během celého života svoji filosofii ověřoval, svědčí o tom i jeho citáty jako „Žít znamená bojovat,“ „Někdy i žít je statečným činem,“ nebo „Celý život je trestem.“

Seneca byl v nemilosti všech císařů Říma, kteří v jeho době vládli. Musel se vypořádat se ztrátou první manželky a syna, obžalobou s cizoložství, vyobcováním, kdy osm let strávil na nehostinném ostrově, nebo zkonstruovaným obviněním z účasti na spiknutí. Nakonec se stal nepohodlným i pro císaře Nerona, kterému dělal vychovatele. Právě na Neronův příkaz byl donucen k sebevraždě. Přitom byl zastáncem císařství.

Seneca filosof, básník a dramatik

Seneca byl plodným filosofem, který své myšlenky přetavoval v poezii i prózu. Jednoduché větám dával komediální styl, ale psal i dramata. Své hluboké myšlenky dokázal formulovat do jasný vět, proto citáty Senecy dodnes mají, co říct.

 1. Žít znamená bojovat. Vivere Militére est.
 2. Největší moc je moc nad sebou samým. Imperare sibi maximum imperium est.
 3. Chybovat je lidské. Errare humanum est.
 4. Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
 5. Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.
 6. Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
 7. Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.
 8. Nejvyšší dobro je duše těšící se ze ctností a pohrdající náhodným.
 9. O mnohé věci se nepokoušíme proto, že jsou těžké. Jenže jsou těžké právě proto, že se o ně nepokoušíme.
 10. Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
 11. Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.
 12. Vidíš-li, kolika se vede lépe, pomysli na ty, jimž se vede hůře.
 13. Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.
 14. Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
 15. Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
 16. Není hodno muže, aby se bál potu.
 17. I po špatné sklizni je třeba zasít.
 18. Pravdu je třeba říkat jen tomu, kdo ji chce slyšet.
 19. Čas odhalí pravdu.
 20. Abys byl milován, miluj!

Dvanáct knih rozhovorů

Sbírka filosofických pojednání, která vyšla až po smrti autora, klame názvem. Rozhovory v ní najdeme jen výjimečně. Jde o listy, například list O prozřetelnosti věnovaný příteli Luciliovi.

Proč se dobrým lidem ději špatné věci? To je otázka, kterou se v listu Luciliovi zabývá Seneca a kterou se zabývá mnoho lidí i dnes. Filosof před dvěma tisíci lety nabídl i odpověď – dobrému člověku se nic špatného neděje. To, co vypadá jako špatné, špatné není, neboť právě to slouží k růstu a posílení člověka.

O dobrodiních…

V dalších knihách se Seneca věnuje dobročinnosti (sedm knih s názvem O dobrodiních). Serenovi věnoval knihy O důslednosti mudrcově, O kontemplativním životě nebo O kludu duševním, bratru Novatovi O hněvu, bratrovi Gallionovi O šťastném životě, matce Helvii dvě knihy O mírnosti, Marcii knihy O útěše, další také Polybiovi, Paulinovi O krátkosti života…

V sedmi knihách řeší Otázky přírodní filosofie. Čerpá přitom z řeckých pramenů tak důsledně, že jeho knihy ve středověku sloužily jako filosofie přírody, v dnešní řeči učebnice fyziky.

Seneca filosof

Foto: Seneca, zdroj: Pixabay.com

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

O článku, zdroje a další informace

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

,

Seneca je jeden z nejvýznamnějších filosofů dějin. Reprezentuje stoicismus, filosofie, která za nejvyšší dobro považuje ctnost. S ctností nemůže člověk trpět ranami osudu, ať jsou jakékoliv. Seneca si během celého života svoji filosofii ověřoval, svědčí o tom citáty jako „Žít znamená bojovat,“ „Někdy i žít je statečným činem,“ aj.

Internet: Internet Encyclopedia of Philosophy: Seneca; Antika.avonet.cz: Seneca, Antickýsvět.cz: Stoicismus; Citáty.net

Literatura

 1. Hlavinka, P.: Dějiny filosofie. Praha: Triton, 2022. ISBN: 978-80-7684-013-3
 2. Hadot, P.: Co je antická filosofie. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
 3. Paprotny, T.: Stručné dějiny antické filosofie. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7178-900-3

Mohl by vás zajímat také článek:

Karel Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

Redaktorka Kočičí noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *