Přeskočit na obsah

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

Lucius Annaeus Seneca byl římský filosof. Narodil se roku 4 př. n. l. ve španělské Cordóbě, ale mládí již prožil v Římě. Filosofické vzdělání a rétorické dovednosti mu předal jeho otec. Seneca byl reprezentantem filosofie stoicismu, která za nejvyšší dobro považovala ctnost. Právě ctnost má být dle Seneky a stoiků zdrojem štěstí, blaženosti a duševního klidu. S ctností nemůže člověk trpět ranami osudu, ať jsou jakékoliv.

FOTOGALERIE: Citáty pro lepší den

Ať se děje cokoliv

Sám Lucius Annaeus Seneca si během celého života svoji filosofii ověřoval, svědčí o tom i jeho citáty jako „Žít znamená bojovat,“ „Někdy i žít je statečným činem,“ nebo „Celý život je trestem.“

Seneca byl v nemilosti všech císařů Říma, kteří v jeho době vládli. Musel se vypořádat se ztrátou první manželky a syna, obžalobou s cizoložství, vyobcováním, kdy osm let strávil na nehostinném ostrově, nebo zkonstruovaným obviněním z účasti na spiknutí. Nakonec se stal nepohodlným i pro císaře Nerona, kterému dělal vychovatele. Právě na Neronův příkaz byl donucen k sebevraždě. Přitom byl zastáncem císařství.

Seneca filosof, básník a dramatik

Seneca byl plodným filosofem, který své myšlenky přetavoval v poezii i prózu. Jednoduché větám dával komediální styl, ale psal i dramata. Své hluboké myšlenky dokázal formulovat do jasný vět, proto citáty Senecy dodnes mají, co říct.

Dvanáct knih rozhovorů

Sbírka filosofických pojednání, která vyšla až po smrti autora, klame názvem. Rozhovory v ní najdeme jen výjimečně. Jde o listy, například list O prozřetelnosti věnovaný příteli Luciliovi.

Proč se dobrým lidem ději špatné věci? To je otázka, kterou se v listu Luciliovi zabývá Seneca a kterou se zabývá mnoho lidí i dnes. Filosof před dvěma tisíci lety nabídl i odpověď – dobrému člověku se nic špatného neděje. To, co vypadá jako špatné, špatné není, neboť právě to slouží k růstu a posílení člověka.

O dobrodiních…

V dalších knihách se Seneca věnuje dobročinnosti (sedm knih s názvem O dobrodiních). Serenovi věnoval knihy O důslednosti mudrcově, O kontemplativním životě nebo O kludu duševním, bratru Novatovi O hněvu, bratrovi Gallionovi O šťastném životě, matce Helvii dvě knihy O mírnosti, Marcii knihy O útěše, další také Polybiovi, Paulinovi O krátkosti života…

V sedmi knihách řeší Otázky přírodní filosofie. Čerpá přitom z řeckých pramenů tak důsledně, že jeho knihy ve středověku sloužily jako filosofie přírody, v dnešní řeči učebnice fyziky.

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

Foto: Seneca, zdroj: Pixabay.com

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

O článku, zdroje a další informace

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

,

Seneca je jeden z nejvýznamnějších filosofů dějin. Reprezentuje stoicismus, filosofie, která za nejvyšší dobro považuje ctnost. S ctností nemůže člověk trpět ranami osudu, ať jsou jakékoliv. Seneca si během celého života svoji filosofii ověřoval, svědčí o tom citáty jako „Žít znamená bojovat,“ „Někdy i žít je statečným činem,“ aj.

Internet: Internet Encyclopedia of Philosophy: Seneca; Antika.avonet.cz: Seneca, Antickýsvět.cz: Stoicismus; Citáty.net

Literatura

  1. Hlavinka, P.: Dějiny filosofie. Praha: Triton, 2022. ISBN: 978-80-7684-013-3
  2. Hadot, P.: Co je antická filosofie. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
  3. Paprotny, T.: Stručné dějiny antické filosofie. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7178-900-3

Mohl by vás zajímat také článek:

Karel Marx: Citáty, které vás nejspíš překvapí

Redaktorka Kočičí noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.