Přeskočit na obsah

Péči o národní přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů

  • od

Tam, kde louku pokrývaly porosty travin a náletových dřevin, teď rostou koberce všivce lesního, klikvy bahenní, prstnatce májového, mochny bahenní a dalších vzácných rostlin. Osluněná stanoviště prospěla i fauně. Ke vzácným obyvatelům – mravenci rašelinnému nebo perleťovci severnímu – nově přibyl střevlík Ménétriésův…

To jsou výsledky šestiletého projektu velkoplošného obnovního managementu vyřezávek náletů a kosení v národní přírodní památce a evropsky významné lokalitě Na požárech v chráněné krajinné oblasti Český les.

„O národní přírodní památku pečujeme od roku 2006. Když byla zařazena mezi evropsky významné lokality, znamenalo to rozšíření péče na mnohem větší plochu. Během rozsáhlého projektu obnovy hrazeného z Operačního programu Životní prostředí odtud byly odvezeny stovky tun posekané travní a dřevní hmoty,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Území o rozloze necelých 80 hektarů se nachází u zaniklé obce Jedlina v okresu Tachov. Chrání pestrou mozaiku rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Po spuštění železné opony, po odsunu lidí, kteří zde hospodařili, louky zarostly křovinami a hromadily se tu odumřelé části rostlin. Do půdy se dostalo velké množství živin. Převládly tu konkurenčně silné druhy trav a bylin. Slabší druhy, jako například orchideje, proto neměly dostatek prostoru pro život. Přesto se zde zachovaly stovky vzácných druhů rostlin a živočichů.

„Proto, aby z krajiny vzácné druhy definitivně nezmizely, louky pravidelně kosíme, paseme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a na některých místech narušujeme travní drn, aby se zde mohla uchytit semínka těch rostlin, které v zapojeném porostu nemají šanci. Průzkumy naznačují, že cílená péče o národní přírodní památku Na požárech zdejší přírodě prospěla. Od příštího roku proto chystáme navazující projekt,“ dodává Zuzana Blažková.

TISKOVÁ ZPRÁVA

KOČIČÍ NOVINY filtrují dobré zprávy. Zajímají nás i zprávy odjinud, dobré tiskové zprávy, pozitivní informace. Business nevynecháváme, ani PR články. Hledáme to dobré, také v oblasti komerčních sdělení, v komerční nabídce, především pokud jde o produkty a služby pro kočky, chovatele koček a milovníky zvířat obecně. Tento článek představuje právě Komerční sdělení, PR text. Nejde o redakční obsah, vznikl jako (tisková) zpráva odjinud.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *