Přeskočit na obsah

POZNÁTE MLÁDĚ?

Patří mezi primáty, jako jediný z nich je přizpůsobený nejenom k životu na stromech, ale i v bažinách s rákosem. Je to poloopice o velikosti kočky, která v přírodě často pobývá na plovoucích ostrůvcích.

Poznáte mládě na obrázku?

#1. Kdo to je?

Je to malý lemurek rákosový. Lemur rákosový (Hapalemur alaotrensis), dříve považovaný za poddruh lemura šedého, je největším druhem rodu Hapalemur. Má přitom velikost kočky. Jako jediný primát je přizpůsobený nejenom k životu na stromech, ale i v bažinách s rákosem. Po polehlých stéblech rákosu a šáchorů chodí na rozdíl od jiných lemurů po čtyřech, také dobře skáče po stromech. Stejně jako všichni ostatní lemuři i lemur rákosový obývá výhradně ostrov Madagaskar. Žij u největšího madagaskarského jezera Alaotra. Patří mezi kriticky ohrožené druhy, které jsou vzácné i v zoo. V Česku je k vidění v Zoo Plzeň, odtud také pochází mládě z fotografie výše.
Finish

Results

Trefa do černého!

Zkusíte další test?

Tak teď už víte, kdo to je…

Příště mládě třeba poznáte. Zkusíte další test?

PRIMÁTI

Primáti, dříve nazývaní nehetnatci, tvoří pestrou skupinu převážně stromových savců. Primáty charakterizují chápavé, obvykle pětiprsté končetiny s palcem, který lze postavit do protistojné polohy vůči ostatním prstům. Namísto drápků nesou prsty zpravidla ploché nehty. Znakem primátů je také vysoce rozvinutý mozek, zvláště šedá kůra mozková a mozeček jako centrum pohybu. Oči primátů směřují do předu a umožňují tak prostorové vidění.

Primáti obvykle rodí jedno mládě, s tím souvisí i dlouhá doba mateřské péče, pozdější dospívání a dlouhověkost. Většinou žijí ve společenstvech.

Řád primátů zahrnuje více než pět sed druhů zvířat včetně člověka, patří do něho opice, lidoopi a poloopice jako outloni, komby či lemuři.