Přeskočit na obsah

Dobré zprávy pro zemědělce: Vědci zkoumají, jak na efektivní ukládání uhlíku

Moderní zemědělství

Ilustrační foto: Moderní zemědělství si s ekologií příliš nerozumí. Zdroj: Dall-E AI

Tradiční zemědělské postupy jsou spojené s nadměrným používání hnojiv a chemie, přispívají k emisím skleníkových plynů, zatímco inovativní přístupy a praktiky mají potenciál snížit uhlíkovou stopu. Současně zvyšují úrodnost půdy a podporují celkovou odolnost vůči extrémním klimatickým podmínkám. Zemědělcům přinášejí i ekonomické výhody.

Vědci v praxi

Pokud má být zemědělství efektivní, minimalizuje potřebu chemických hnojiv, využívá data a senzory pro lepší řízení vstupů, rotaci plodin a agroekologické postupy zlepšující zdraví půdy. 

Inovativní technologie a nové způsoby zemědělské praxe pochopitelně vyžadují  spolupráci zemědělců, vládních orgánů a vědců, kteří do praxe vnášejí cenné poznatky. Jedině s nimi lze dosáhnout efektivního ukládání uhlíku do půdy a zapojit se tak do finančních programů podporujících snižování uhlíkové stopy.

Bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Miroslav Trnka na konferenci tvůrců a uživatelů projektu Intersucho dle ČTK uvedl, že tato možnost může být pro zemědělské podniky dobrým ekonomickým zlepšením, zejména když klimatické podmínky omezují snahy o zvýšení produkce./1/

Video YouTube: Opatření v oblasti změny klimatu v České republice: Kde se nacházíme? (Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

Uhlík v krajině

Na konferenci Intersucho Trnka zdůraznil, že výzkum zaměřený na dosažení efektivního ukládání uhlíku a monitorování jeho množství v půdě teprve začíná. Projekt AdAgriF, na němž se svými kolegy pracuje, se snaží kvantifikovat toky uhlíku v krajině a buduje systém monitoringu emisí v reálném čase. Vědec zdůraznil potřebu zdokonalení takového monitoringu, který v současné době není dostatečně detailní./1,2/

Aktuální vědecké studie přitom naznačují, že rozklad organických zbytků v současném zemědělství nepřináší očekávané obohacení uhlíkem. Palčivým úkolem výzkumu je proto identifikovat techniky a postupy, které umožní efektivní ukládání uhlíku do půdy./3/

Klimatolog upozorňuje, že je třeba specializovaněji pracovat s houbovobakteriální složkou půdy. Česká vědecká komunita se podle něj dosud nedostatečně zabývala výzkumem změny klimatu a ukládání uhlíku, ale nyní vidí nové perspektivy a chce je sdílet se zemědělci./1/

Emise v zemědělství

Pokud vědci vyvinou účinné nástroje pro ukládání uhlíku a monitorování jeho množství v půdě, bude podle Trnky na agrárním sektoru, aby se touto problematikou zabýval a hledal způsoby, jak podnikat rentabilně a případně získat finanční odměny.

Odborník doporučuje centralizovaný a transparentní přístup, který by byl v souladu s národním dokazováním emisí. Současně zdůrazňuje, že část zemědělského rozpočtu, závislá na veřejných penězích, by mohla být posílena emisními platbami./1/

AUTORSKÝ ČLÁNEK

Dobré zprávy pro zemědělce: Vědci zkoumají, jak na efektivní ukládání uhlíku

,

Zatímco tradiční zemědělské postupy spojené s nadměrným používání hnojiv a chemie přispívají k emisím skleníkových plynů, inovativní přístupy a praktiky mají potenciál snížit uhlíkovou stopu, současně zvýšit úrodnost půdy a podpořit celkovou odolnost vůči extrémním klimatickým podmínkám. Zemědělcům přinášejí i ekonomické výhody.

Autorský článek vytvořený člověkem. Čerpá především z dostupných internetových zdrojů a literatury.

Internetové zdroje: /1/ ceskenoviny.cz, /2/ intersucho.cz, /3/ esajournals.onlinelibrary.wiley.com, /4/ AVCR.cz, /5/ climate.ec.europa.eu