Přeskočit na obsah

Otestuj své znalosti!

Planety Sluneční soustavy

S výjimkou Merkuru a Venuše, planet nejbližších ke Slunci, mají všechny další planety Sluneční soustavy své měsíce. Zatímco Země má jeden jediný Měsíc, takový Saturn má ke květnu 2023 hned 145 objevených měsíců, 53 je jich pojmenováno. Na rozdíl od planet, které jsou pojmenovány výhradně podle jmen římských bohů, jsou jména měsíců pestřejší.
Jak se jmenuje největší měsíc v naší Sluneční soustavě?

OTESTUJ SE!

#1. Jak se jmenuje největší měsíc Sluneční soustavy?

Největší měsíc planety Jupiter Ganymedes (také jen Ganymed) je současně největším měsícem Sluneční soustavy (těsně před měsícem Titan, Saturn VI. Společně s měsíci Io, Europa a Callisto se řadí mezi Galileovy měsíce. Přestože má hmotnost odpovídající asi jen polovině hmotnosti planety Merkur (nejmenší planety naší soustavy), stále je více než dvojnásobně těžší než pozemský Měsíc. S průměrem 5 262 kilometrů je také větší než planeta Merkur. Kdyby Ganymedes neobíhal kolem Jupitera, ale kolem Slunce, byl by považován za planetu.

#2. Ke které planetě náleží měsíce Phobos (strach) a Deimos (panika)?

Měsíce Phobos a Deimos náleží k planetě Mars, čtvrté planetě Sluneční soustavy, druhé nejmenší planetě po Merkuru. Jejich existenci předpověděl již v roce 1610 Johannes Kepler, objeveny byly v roce 1877, a to jen šest dnů po sobě. Zatímco Mars (Áres) nese jméno boha války, dle mytologie jsou Phobos a Deimos synové tohoto boha, někdy se tak jmenují i koně Areova válečného vozu.

Finish

Results

ANO! Už je líp! Všechno správně.

 

Sorry jako. Všechno správně není.

Tak příště!

Měsíce Sluneční soustavy

Již víme, že Merkur ani Venuše měsíc nemají, Země má jeden, Mars má dva měsíce. Vnější obří planety jich mají podstatně více. Jupiter a Saturn mají desítky měsíců. S tím, jak se neustále objevují nové, se také tyto planety přetahují o prvenství v počtu měsíců. V květnu 2023 je to Saturn. Saturn, Jupiter a Země také obsadily první šestici největších měsíců s průměry nad 3 000 kilometrů.

Ovšem největší Neptunův měsíc Triton je největším měsícem z těch, které vznikly gravitačním zachycením prolétajícího tělesa. Je to také jediný známý velký měsíc s retrográdním pohybem, tedy oběhem v proti směru rotace své planety. Geologicky aktivní Triton (Neptun I) je také nejchladnějším tělesem Sluneční soustavy.

ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE

Otestuj své znalosti o světě kolem. Tvoří ho i planety naší sluneční soustavy…

S výjimkou Merkuru a Venuše, planet nejbližších ke Slunci, mají všechny další planety Sluneční soustavy své měsíce. Zatímco Země má jeden jediný Měsíc, takový Saturn má ke květnu 2023 hned 145 objevených měsíců, 53 je jich pojmenováno. Na rozdíl od planet, které jsou pojmenovány výhradně podle jmen římských bohů, jsou jména měsíců pestřejší.

Internet: /1/ space.com, /2/ solarsystem.nasa.gov, /3/ livescience.com,

Literatura:

  • Pokorný, Z., Švanda, M.: Planety. Praha: Aventinum, 2015. ISBN: 978-80-7442-056-6
  • Dušek, J., Kolasa, M., Švanda, M.: Sluneční soustava dalekohledem. Praha: Aventinum, 2021. ISBN: 978-80-7442-122-8
  • Dušek, J., Grygar, J., Pokorný, Z.: Náš vesmír. Praha: Aventinum, 2000. ISBN: 978-80-86858-65-4
Co dokáže Slunce