Přeskočit na obsah

„Hledám člověka,“ hlásal filosof, který žil minimalismem

Minimalismus je jedním z nejvýznamnějších trendů 21. století, ovšem jeho základy sahají až do dob antiky. „Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji.“ Motto moderního minimalisty? Kdepak, tohle měl údajně prohlásit slavný antický filosof Sókratés, když vstupoval na přeplněné tržiště. Právě ze Sókrata vychází Antisthenés, otec kynismu.

FOTOGALERIE: Citáty pro lepší den

Návrat k přírodě

Zatímco minimalismus na nás ve 21. století vykukuje ze všech stran, kynismus jako filosofie skromnosti a střídmosti stojí v pozadí. Dalo by se říct, že po ní neštěkne ani pes, ten pes, ze kterého kynismus vychází.

Již starořecký filozof a rétor Antisthenés, narozený kolem roku 445 před n. l. hlásal návrat k přírodě a přirozenosti, k odklonu od materiálního světa. Vycházel ze Sókrata. Právě Sókratés má být autorem motta kyonismu o nepotřebných věcech. Citáty Sokrata jsou známé v mnoha variacích, jde také o jednu z nejvýraznějších postav filosofie vůbec. Je symbolem moudrosti, která však dle Sokrata vychází upřímného přijetí vlastní nevědomosti. Filosofie a moudrost obecně začíná poznáním, že člověk neví nic: „Vím, že nic nevím.“ I v tom je minimalistická skromnost.

Skromný jako pes

Antisthenés jako otec kynismu se svoji filosofií, která odpovídá modernímu minimalismu, hledal inspiraci u zvířat. Nejlepšímu příteli člověka, psovi, zvířatům obecně totiž nikdy nejde o majetek. Vždy se řídí svoji přirozeností, a tak je nelákají hmotné věci. Ostatně právě na zvíře, konkrétně na psa, odkazuje již samotný pojem kynismus. Vychází z řeckého slova „kyón“, tedy v překladu „pes“.

Kynismus vyzdvihuje vnitřní spokojenost a pocity naplnění, bez ohledu na materiální statky, moc, společenské postavení, role ve společnosti, posudky jiných, bez ohledu na trendy a životní styl. Více než kdo jiný realizoval prakticky kyanismus Diogénes ze Sinopé, asi nejkontroverznější filosof všech dob.

Diogénes ze Sinopé (asi 412 – 323 př. n. l.) byl žákem a následovníkem zakladatele kyonismu Antisthena. Opovrhoval však nejenom materiálním světem, ale také tím filosofickým. Byl to filosof, který povrhoval filosofií. Nestál o slávu, nechtěl se věnovat teoriím a poučkám, prosazoval praktický život. Tak se o něm nedochovalo téměř nic, zato se kolem něho nabalilo mnoho mýtů.

„Hledám člověka“

Diogénes ze Sinopé měl údajně žít v sudu a jíst ze psí misky. Provází ho také legenda o tom, že za bílého dne chodil po městě s lucernou a volal: „Hledám člověka!“ Jeho vzorem byl pes, který v pojetí šíleného filosofa není na rozdíl od člověka otrokem svých tužeb, ambicí nebo pýchy.

Diogénes vyzdvihoval zvířata. To proto, že se spokojí s málem, naopak kritizoval lidské pokrytectví, ale i lidské obyčeje a zvyky. Je paradoxem, že právě po tomto filosofovi novodobá psychiatrie zavedla pojem Diogenův syndrom. Označuje chorobné hromadění věcí. Psychiatrie pod Diogenův syndrom řadí i ty, kteří shromažďují i zvířata. Mají tolik psů nebo koček, že se o ně pak nezvládají starat. Diogénes by pak i mezi všemi těmi psi a kočkami mohl pronést svůj slavný citát: „Hledám člověka!“

Diogenes ze Sinope

Foto: Diogénes ze Sinopé, zdroj: Pixabay.com

„Hledám člověka,“ hlásal filosof, který žil minimalismem

O článku, zdroje a další informace

„Hledám člověka,“ hlásal filosof, který žil minimalismem

,

Minimalismus je trendem 21. století, jeho základy však sahají až antiky. „Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji.“ Tohle měl údajně prohlásit antický filosof Sókratés. Právě ze Sókrata vychází Antisthenés, otec kynismu. Ten ještě rozvinul Diogénes ze Sinopé.

Internet: Internet Encyclopedia of Philosophy: Antisthenés, Diogénes; Antika.avonet.cz: Diogénes, Kynismus; Citáty.net

Literatura

  1. Hlavinka, P.: Dějiny filosofie. Praha: Triton, 2022. ISBN: 978-80-7684-013-3
  2. Hadot, P.: Co je antická filosofie. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
  3. Paprotny, T.: Stručné dějiny antické filosofie. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7178-900-3
Řím Pantheon, antický Řím, starověké Řecko

Mohl by vás zajímat také článek:

Seneca: Citáty, které mají co říct i dnes

Redaktorka Kočičí noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *