Přeskočit na obsah

Nemusí to být jen psi či kočky. Zooterapie pomáhá i prostřednictvím lamy, kozlíka nebo lišky, jak dokládají zprávy z praxe

Zvířata nás dělají šťastnějšími, což vedle nadšených chovatelů dokládají i odborné vědecké studie. Nemají jenom blahodárný vliv na psychiku, ale prokazatelně příznivě ovlivňují i fyzickou tělesnou schránku. Pozitivní vliv na lidské zdraví přitom nemají jenom domácí mazlíčci, psi nebo kočky. V zooterapii se uplatňují i hospodářská zvířata.

Zvířata zahřejí u srdce

Vědecké studie, například studie vědců univerzity v Minneapolis, dokládají příznivé působení domácích mazlíčků na srdce a kardiovaskulární systém./1/ O tom, že zvířata posilují srdce hovoří dle ScienceDaily i Americká kardiologická asociace,/2/ nebo analýza, která na základě několika studií přináší závěr, že pes či kočka v bytě pomáhá při rekonvalescenci pacientů po infarktu./3/

Video YouTube: Zooterapie (dokument)

Zvířata pomáhají všem

Ne každý má to štěstí, že by se zvířaty sdílel společnou domácnost. I ti méně šťastní však mohou prospěšné působení zvířat na lidskou duši, mysl a tělo zažívat prostřednictvím tzv. zooterapie.

Zooterapie, nebo také animoterapie, pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka nebo jinak také soubor metod psychosociální podpory zdraví, založené na vzájemném působení při kontaktu člověka a zvířete, využívá různé druhy zvířat. Vedle psa (canisterapie), kočky (felinoterapie) nebo koně (hipoterapie) slouží v zooterapii i hospodářská zvířata, volně žijící zvířata, exotická zvířata a jejich všemožné kombinace./10/

Lamaterapie a ty další

Již jsme referovali o tom, jak centra sociálních služeb, domy seniorů i mateřské školky navštěvují lamy a jejich chovatelé (tady). „Lamy se chovají na vlnu, výborné uplatnění ale nalézají také v léčebné terapii, podobně, jako například psi během canisterapie. Mazlení a kontakty s milým a dobráckým zvířetem pomáhají především dětským klientům. A to nejen vozíčkářům, ale například i dětem stiženým autismem,“ uvedl pro Chrudimský Deník chovatel Michal Jačo ze Zderazi. Stará se o osmihlavé chovné stádo lam./4/

Chovatel popsal lamy jako nekonfliktní a výrazně přátelská zvířata. Ta však mohou být pro některé přece jenom příliš velká. V těch případech se dá zooterapie praktikovat třeba s králíkem tak, jako například v domově seniorů Nelepeč-Žerůvka nebo v Domově Anna v Českém brodě./4,5,6/

Video YouTube: Zooterapie v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Králík, kozlík nebo liška

Králík je také součástí socioterapeutické farmy v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde pacienti v rámci sociální rehabilitace hospodaří a poskytují péči zvířatům. Vedle králíků či morčat jsou to také koně, ovce nebo kozlíci. A zvířata jim pak jejich péči vrací zpět./7,8/

Polar TV zase přinesla zprávy z havířovského domova, kde si senioři mohou pohladit nejenom psy či králíky, ale také kozlíka anebo cvičenou lišku. Gabriela Kunčická, vedoucí útvaru sociální a přímé péče k působení zvířat uvedla: „Opravdu jde vidět u některých uživatelů, našich seniorů, posun, že třeba začnou hýbat rukou, lépe reagují, nebo začnou vnímat teplo toho zvířete, že je třeba přikládáno do lůžka.“/9/

A tak mohou být šťastní i ti, kteří nemají to štěstí, že by nějaké to zvíře měli přímo doma.

Kozel

Ilustrační foto: Kozlík, zdroj: Pixabay.com

O článku: Nemusí to být jen psi či kočky. Zooterapie pomáhá i prostřednictvím lamy, kozlíka nebo lišky, jak dokládají zprávy z praxe

ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE

Nemusí to být jen psi či kočky. Zooterapie pomáhá i prostřednictvím lamy, kozlíka nebo lišky, jak dokládají zprávy z praxe

,

Zvířata nás dělají šťastnějšími, což vedle nadšených chovatelů dokládají i odborné vědecké studie. Nemají jenom blahodárný vliv na psychiku, ale prokazatelně příznivě ovlivňují i fyzickou tělesnou schránku. Pozitivní vliv na lidské zdraví přitom nemají jenom domácí mazlíčci, psi nebo kočky. V zooterapii se uplatňují i hospodářská zvířata.

Internet: /1/ NIH.gov, /2/ ScienceDaily.com, /3/ NIH.gov, /4/ Deník.cz, /5/ Dosa.cz, /6/ Domov-Anna.cz, /7/ Bohnice.cz, /8/ YouTube.com, /9/ Polar.cz

Literatura:

  • /10/ Velemínský, M. a kol.: DONA, 2008. ISBN: 978-80-7322-109-6
Lev, kočičí šelma

Mohl by vás zajímat také článek:

Lev a jeho kočičí příbuzní

Hadilov písař

Zabiják se smyslem pro rodinu

Hadilov písař
Manul, stepní kočka

Vypadá jako kočka, ale je to manul

Kočka, která se nedá ochočit

Redaktorka Kočičí noviny

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *