Přeskočit na obsah

Krkonoše a Jizerské hory uchvátily lídry světové ochrany přírody

  • od
Krkonoše, příroda

Ilustrační foto: Krkonoše, zdroj: Pixabay.com

Experti z chráněných území celého světa strávili týden v Krkonošském národním parku a CHKO Jizerské hory. Setkání Světového fóra lídrů chráněných území (World Protected Areas Leaders Forum, WPALF), které začalo v pondělí na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně dnes skončilo v klášteře v Hejnicích.
Hlavními tématy diskusí byla opatření na ochranu světové biodiverzity a klimatu, ale dostalo se i na zdejší české reálie a projekty.

KRNAP hostí světové experty

S experty z celého světa (setkání se účastnili kolegové a kolegyně ze Singapuru, Malajsie, Velké Británie, Finska, Beninu, Bhútánu, Austrálie, Kanady, Uzbekistánu či Rumunska) jsme diskutovali problém přetíženosti některých částí KRNAP i CHKO Jizerské hory, hosté velmi ocenili projekty nápravy hydrologického režimu na hřebenech obou pohoří – instalaci přehrážek na rašeliništích nebo v rašelinných smrčinách, které vrací vodu do biotopů historicky odvodněných melioračními kanály.

Diskutovali jsme také o aktuálních tématech české ochrany přírody, jako je chystané vyhlášení NP Křivoklátsko, CHKO Soutok či CHKO Krušné hory. Velký dojem udělala na zahraniční kolegy krkonošská tundra, podobně jako jizerskohorská rašeliniště a Jizerskohorské bučiny.

Krkonošsko-Jizerskohorská deklarace

Zahraniční odborníci, kteří se tu tento týden sešli, odpovídají za péči o 7 500 000 kilometrů čtverečních chráněných území, což je zhruba stonásobek rozlohy České republiky. České setkání WPALF bylo důležité také proto, že znamenalo restart setkávání této skupiny reprezentantů chráněných území celého světa po covidové pauze. Vynucená přestávka trvala od roku 2019, kdy se WPALF sešel v australském Melbourne.

Ze setkání vzešla také společná Krkonošsko-Jizerskohorská deklarace, v níž zástupci více než 1000 chráněných území upozorňují, že investice do ochrany a obnovy přírody jsou nutnou podmínkou toho, aby svět zvládl současnou dvojí krizi klimatické změny a ubývání živočišných a rostlinných druhů.

Poznámky:

WPALF – World Protected Areas Leaders Forum (Světové fórum lídrů chráněných území). Fórum bylo založeno v roce 1999 Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) a tvoří ho především ředitelé a vedoucí pracovníci státních agentur ochrany přírody, národních parků a dalších chráněných území. Jeho cílem je výměna zkušeností a názorů v ochraně přírody a chráněných území. V letošním roce je hlavním tématem klimatická změna a její vliv na chráněná území, a diskuze nad globálním rámcem ochrany biodiverzity, přijatým na konci loňského roku během konference smluvních stran v kanadském Montrealu. Tento globální rámec si klade za cíl např. zvýšit podíl chráněných území na souši a na moři na 30 %.

Globální rámec ochrany biodiverzity – “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework” (GBF) 
stanoví 23 konkrétních cílů zaměřených na ochranu přírody do roku 2030 v globálním měřítku např. zajistit ochranu 30 % souše a 30 % moří, obnovit 30 % nejohroženějších ekosystémů, minimalizovat dopady změny klimatu, a to i pomocí přírodě blízkých řešení, snížit nebezpečí pesticidů a ztráty živin v životním prostředí alespoň o polovinu atd.

IUCN – byla založena v roce 1948 a je jednou z nejsilnějších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací zabývající se ochranou přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Hlavními zájmovými okruhy IUCN jsou biodiverzita, klimatická změna, udržitelná energie, lidský blahobyt a zelená ekonomika.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

TISKOVÁ ZPRÁVA

KOČIČÍ NOVINY filtrují dobré zprávy. Zajímají nás i zprávy odjinud, dobré tiskové zprávy, pozitivní informace. Business nevynecháváme, ani PR články. Hledáme to dobré, také v oblasti komerčních sdělení, v komerční nabídce, především pokud jde o produkty a služby pro kočky, chovatele koček a milovníky zvířat obecně. Tento článek představuje právě Komerční sdělení, PR text. Nejde o redakční obsah, vznikl jako (tisková) zpráva odjinud.

Kachna, ptáci test ban 820

ZVÍŘATA A ROSTLINY

Opustíme-li svoji lidskou omezenost a zaměření na sebe, podíváme-li se kolem, objevíme úchvatný svět plný zázraků. Zaměříme-li se na další obyvatele této planety, zjistíme, jak fascinující jsou a kolik se toho od nich můžeme učit. Pozitivní působení skýtají i obyčejné pokojové rostliny, květiny, stromy a ptáci v korunách… zvířata na člověka fungují jako terapie, i jako pouhé obrázky přinášejí dávku radosti a potěšení. Potěšte se!

Nejenom ti naši domácí mazlíčci, kočky a psi, zvířata v naší blízkosti, ale právě ta člověku vzdálená nám ukazují jiný svět, jiný vesmír. Právě divoká zvířata se svými vrozenými schopnostmi pro život, život v celé své kráse a přirozenosti nás ohromí, dáme-li jim šanci.


Norway Timelapse
Norway Timelapse
Norway Timelapse

VĚDA (A PŘÍRODA) VÍ

Stále je co objevovat. Stále je co zkoumat. A tak zkoumáme, objevujeme, poznáváme. Fyzika, chemie a biologie. To je velká trojka věd, které přinášejí nové a nové poznatky. Přinášejí inspiraci a naději do budoucna, stejně jako technologie. Užitečnou zábavu však představuje i nahlížení do dalších vědních oborů, poznávání divů přírody, všech světa krás. I ty, stejně jako dobré zprávy, přinášejí KOČIČÍ NOVINY.

Naše nové články zkoumají vědecké objevy i divy přírody, zvířata divoká i domácí. Reportujeme o přírodním bohatství či bohatství přírody, sledujeme všechny poklady světa, ale i vesmírné dění, vše pro život v zenu.

O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT

Překročením prahu kočičí domácnosti se stáváte členy smečky a život je rázem o chlup lepší. O chlup lepší náladu kočky zajistí dokonce i na dálku. Ověřte si to skrze KOČICÍ NOVINY a vrnivé kočičí povídání, články o kočkách…

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *