Přeskočit na obsah

Pes a právo: sympozium Stálé konference českého práva (SKČP)

  • od

Na sympoziu Pes a právo Stálé konference českého práva (SKČP) se v CEVRO Institutu v pátek 7. 10. 2022 sešlo na šedesát účastníků z řad soudců, advokátů, kynologů, zástupců pražských městských částí a městských úřadů prakticky z celé ČR. „Před zahájením jsem tady na chodníku slyšel dva právníky, kteří se dohadovali o právní povaze psa. Měli pochopitelně tři právní názory,“ uvedl v úvodu sympozia zakladatel SKČP a moderátor akce JUDr. Karel Havlíček.

Pes a právo

Ilustrační foto: Pes a právo, zdroj: Pixabay.com

Zvíře není věc

Hlavní řečník, soudce Mgr. Pavel Punčochář, shrnul dosavadní právní úpravu věcí spojených se psem a uvedl, že už se samotnou definicí psa a zvířete je to v zákoně složité. „Jisté je,“ řekl, „že zvíře není věc. To nám ale mnoho nepomůže. Víme, že pes je živý obratlovec, ale ani to nám není nic platné. Definičně z hlediska práva v tomto ohledu selháváme.“

JUDr. Hana Tichá z Nejvyššího soudu ČR mluvila na téma Pes v civilistické judikatuře. Důležitý pojem, na který se soustředila, je odpovědnost za škodu způsobenou psem a škodu způsobenou na psu: „Existuje objektivní odpovědnost vlastníka za psa. Z té se lze vyvinit tehdy, pokud je vlastnictví spojeno s prací nebo s určitou péčí.“ Mgr. Alena Klimtová ze Svazu měst a obcí se věnovala regulaci volného pohybu psů v obci. Konstatovala: „Nejčastěji řešíme znečišťování prostranství psy.“ JUDr. Jana Traplová z Ministerstva zemědělství hovořila na téma – zákon na ochranu zvířat. Pes patří mezi zvířata, která jsou v ČR chována ve velkých počtech. Podle Traplové 80 % z agendy obcí v tomto směru se týká řešení případů porušení obecně závazné vyhlášky a v ní obsažených pravidel volného pohybu psa. Advokát JUDr. Lukáš Bohuslav svůj příspěvek nazval Pes v judikatuře trestního práva a soustředil se na otázku týrání zvířat. Mimo jiné uvedl: „Čtyři pětiny případů týrání způsobují muži.“ Bohuslav je přesvědčený, že každý soud v ČR bude v této věci rozhodovat jinak

Není pes jako pes

Advokát Mgr. Miroslav Krutina pojednal o tříštění odpovědnosti při posouzení útoku psa na člověka: „Někdy je soud na pomezí trestního práva a civilněprávního řízení.“ Mgr. Hana Brablcová z kanceláře ombudsmana se věnovala především přístupu k vodícím psům: „Restauratér může rozhodnout, že zakáže přístup psů do svého podniku. O diskriminaci může jít v případě psa jako kompenzační pomůcky pro lidi s postižením.“

Není pes jako pes, není chovatel jako chovatel – to byl název vystoupení MVDr., Ing. Veroniky Chrpové z Českomoravské kynologické unie. Věnovala se především organizovanému chovu psů a také povinnosti čipování. Za optimální by považovala, kdyby databázi psů měly na starosti obce: „Obce by se o to uměly dobře postarat, ale musely by získat potřebné finance.“ Záštitu nad sympoziem měl JUDr. Roman Fiala z Nejvyššího soudu, který také debatu uzavíral. Sám z rodiny vášnivého pejskaře, nadnesl pochybnosti nad přemírou práv, která naše společnost řeší: „Žijeme ve světě, kde zvířata mají větší péči než někteří lidé.“

KOČIČÍ NOVINY filtrují dobré zprávy. Zajímají nás i zprávy odjinud, dobré tiskové zprávy, pozitivní informace. Business nevynecháváme, ani PR články. Hledáme to dobré, také v oblasti komerčních sdělení, v komerční nabídce, především pokud jde o produkty a služby pro kočky, chovatele koček a milovníky zvířat obecně. Tento článek představuje právě Komerční sdělení. Nejde o redakční obsah, vznikl jako (tisková) zpráva odjinud.

Kachna, ptáci test ban 820

ZVÍŘATA A ROSTLINY

Opustíme-li svoji lidskou omezenost a zaměření na sebe, podíváme-li se kolem, objevíme úchvatný svět plný zázraků. Zaměříme-li se na další obyvatele této planety, zjistíme, jak fascinující jsou a kolik se toho od nich můžeme učit. Pozitivní působení skýtají i obyčejné pokojové rostliny, květiny, stromy a ptáci v korunách… zvířata na člověka fungují jako terapie, i jako pouhé obrázky přinášejí dávku radosti a potěšení. Potěšte se!

Nejenom ti naši domácí mazlíčci, kočky a psi, zvířata v naší blízkosti, ale právě ta člověku vzdálená nám ukazují jiný svět, jiný vesmír. Právě divoká zvířata se svými vrozenými schopnostmi pro život, život v celé své kráse a přirozenosti nás ohromí, dáme-li jim šanci.


Norway Timelapse
Norway Timelapse
Norway Timelapse

VĚDA (A PŘÍRODA) VÍ

Stále je co objevovat. Stále je co zkoumat. A tak zkoumáme, objevujeme, poznáváme. Fyzika, chemie a biologie. To je velká trojka věd, které přinášejí nové a nové poznatky. Přinášejí inspiraci a naději do budoucna, stejně jako technologie. Užitečnou zábavu však představuje i nahlížení do dalších vědních oborů, poznávání divů přírody, všech světa krás. I ty, stejně jako dobré zprávy, přinášejí KOČIČÍ NOVINY.

Naše nové články zkoumají vědecké objevy i divy přírody, zvířata divoká i domácí. Reportujeme o přírodním bohatství či bohatství přírody, sledujeme všechny poklady světa, ale i vesmírné dění, vše pro život v zenu.

O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT

Překročením prahu kočičí domácnosti se stáváte členy smečky a život je rázem o chlup lepší. O chlup lepší náladu kočky zajistí dokonce i na dálku. Ověřte si to skrze KOČICÍ NOVINY a vrnivé kočičí povídání, články o kočkách…

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *