Přeskočit na obsah

Státy Karpatské úmluvy oslavily 20 let spolupráce

  • od
Pálava

Ilustrační foto: Pálava, zdroj: Pixabay.com

Na sedmém zasedání konference smluvních stran Karpatské úmluvy, které proběhlo v srbském Bělehradu 11. – 13. října 2023, se zástupci členských států shodli na tom, že je potřeba řešit globální i regionální problémy v otázkách životního prostředí společně a provázaně. Dále zástupci vyhodnotili naplňování úmluvy, naplánovali činnost pro další období a zároveň oslavili 20 let od podpisu Karpatské úmluvy. Tu v květnu 2003 podepsala Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Platí od 4. ledna 2006.

Karpatské pralesy na výsluní

Na konferenci věnované výročí Karpatské úmluvy, ale také tématu propojených globálních krizí klimatické změny, úbytku biologické rozmanitosti a znečištění, zastoupil Českou republiku náměstek ministra Jiří Lehejček (Piráti). Během vystoupení vyzdvihl oblast biodiverzity, ve které je Česká republika v roli předsedy příslušné pracovní skupiny nejaktivnější, dlouhodobě se věnuje například velkým šelmám. „Ceníme si také mezinárodní spolupráce při ochraně karpatských pralesů, které patří mezi nejcennější a přírodně nejzachovalejší území v Evropě,“ dodal náměstek Lehejček.

V průběhu zasedání se náměstek Lehejček setkal s prvním náměstkem ministra životního prostředí Ukrajiny Oleksandrem Krasnolutskym, s nímž projednal možnosti podpory v oblasti životního prostředí ze strany ČR při poválečné obnově. Hovořil také s Elizabeth Maruma Mremou, zástupkyní výkonné ředitelky Programu OSN pro životní prostředí, která ČR poděkovala za aktivní roli při naplňování Karpatské úmluvy. Zároveň ocenila význam českého předsednictví Radě EU při vyjednávání Kchun-mingsko-montrealského globálního rámce pro biologickou rozmanitost.

Součástí programu zasedání byla také prezentace významných projektů, programů a spolupracujících organizací. MŽP představilo projekt LECA: Podpora soužití a ochrany karpatských velkých šelem, jehož je partnerem.

Biodiverzita v Karpatech

Jedním z důležitých výstupů zasedání bylo přijetí společného rámce pro ochranu biodiverzity v Karpatech, který poukazuje na roli úmluvy jako regionálního nástroje pro naplňování celosvětových závazků v oblasti biodiverzity.

Karpatská úmluva podporuje přeshraniční spolupráci pro zlepšení kvality života obyvatel, posílení místní ekonomiky a komunity a ochranu přírodních hodnot i kulturního dědictví jedinečného karpatského regionu. Zaměřuje se na široký okruh témat od ochrany biologické rozmanitosti, přes udržitelnou dopravu, zemědělství a lesní hospodaření až po cestovní ruch či kulturní dědictví.

Úmluva obsahuje obecně formulované závazky, konkretizované v dílčích protokolech a prováděcích plánech. V České republice spadá do karpatského regionu 10 % rozlohy země (oblast vnějších západních Karpat) včetně tří velkoplošných chráněných území (CHKO Bílé Karpaty, CHKO Pálava a CHKO Beskydy). Gestorem úmluvy je Ministerstvo životního prostředí.

Tiskové oddělení MŽP

TISKOVÁ ZPRÁVA

KOČIČÍ NOVINY filtrují dobré zprávy. Zajímají nás i zprávy odjinud, dobré tiskové zprávy, pozitivní informace. Business nevynecháváme, ani PR články. Hledáme to dobré, také v oblasti komerčních sdělení, v komerční nabídce, především pokud jde o produkty a služby pro kočky, chovatele koček a milovníky zvířat obecně. Tento článek představuje právě Komerční sdělení, PR text. Nejde o redakční obsah, vznikl jako (tisková) zpráva odjinud.

Kachna, ptáci test ban 820

ZVÍŘATA A ROSTLINY

Opustíme-li svoji lidskou omezenost a zaměření na sebe, podíváme-li se kolem, objevíme úchvatný svět plný zázraků. Zaměříme-li se na další obyvatele této planety, zjistíme, jak fascinující jsou a kolik se toho od nich můžeme učit. Pozitivní působení skýtají i obyčejné pokojové rostliny, květiny, stromy a ptáci v korunách… zvířata na člověka fungují jako terapie, i jako pouhé obrázky přinášejí dávku radosti a potěšení. Potěšte se!

Nejenom ti naši domácí mazlíčci, kočky a psi, zvířata v naší blízkosti, ale právě ta člověku vzdálená nám ukazují jiný svět, jiný vesmír. Právě divoká zvířata se svými vrozenými schopnostmi pro život, život v celé své kráse a přirozenosti nás ohromí, dáme-li jim šanci.


Norway Timelapse
Norway Timelapse
Norway Timelapse

VĚDA (A PŘÍRODA) VÍ

Stále je co objevovat. Stále je co zkoumat. A tak zkoumáme, objevujeme, poznáváme. Fyzika, chemie a biologie. To je velká trojka věd, které přinášejí nové a nové poznatky. Přinášejí inspiraci a naději do budoucna, stejně jako technologie. Užitečnou zábavu však představuje i nahlížení do dalších vědních oborů, poznávání divů přírody, všech světa krás. I ty, stejně jako dobré zprávy, přinášejí KOČIČÍ NOVINY.

Naše nové články zkoumají vědecké objevy i divy přírody, zvířata divoká i domácí. Reportujeme o přírodním bohatství či bohatství přírody, sledujeme všechny poklady světa, ale i vesmírné dění, vše pro život v zenu.

O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT

Překročením prahu kočičí domácnosti se stáváte členy smečky a život je rázem o chlup lepší. O chlup lepší náladu kočky zajistí dokonce i na dálku. Ověřte si to skrze KOČICÍ NOVINY a vrnivé kočičí povídání, články o kočkách…

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *