Přeskočit na obsah

Naděje pro volavky. Safari park nově vede dva programy vzácných ptáků

  • od
Volavka Safari park

Foto: Volavka červená, zdroj: Lukáš Pavlačík, Safari park

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií pověřila Safari Park Dvůr Králové vedením ex situ programů pro volavky obrovské a volavky červené. Zoologické zahrady v jejich chovu nejsou úspěšné.
Jednadvacet volavek obrovských neboli goliáších žije v současnosti v evropských zoo. Rozmnožení jsou spíše náhodná a populace má sestupnou tendenci.

S mokřady mizí i volavky

„Podobně jako pro ostatní mokřadní druhy je i pro tento druh stále větším problémem úbytek přirozeného prostředí. Počty v přírodě zatím nejsou dramaticky nízké, ale situace druhu vyžaduje pozornost. Pro bezpečí druhu je klíčové zvládnout chov a populaci v lidské péči stabilizovat,“ vysvětluje zoolog Michal Podhrázský, proč se Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) situací volavek obrovských zabývá.

Na nedávném zasedání expertní skupiny v rakouském Innsbrucku pověřila safari park vedením EEP, tedy Evropského ex-situ programu (dříve Evropský záchovný program) pro celý druh. „Nově budeme oficiálně pověření řídit přesuny zvířat a určovat správnou metodiku chovu. Vše má vést k tomu, aby se situace volavek obrovských v evropských zoo zlepšovala,“ popisuje Michal Podhrázský.

Volavky v Safari parku

Safari park v současnosti chová čtveřici těchto největších volavek světa, největší skupinu v evropských zahradách. Oba páry jsou umístěné v zázemí, kde mají klid pro rozmnožování. Rodičovské chování se učí díky pěstounství mláďat marabua afrického. V budoucnu by měly volavky obrovské osídlit i expozici v areálu West Cape.

Ještě menší počet je v lidské péči volavek červených. Dva jejich poddruhy chová pět evropských zoo v celkovém počtu 13 jedinců. Jde o ptáka, který se vyskytuje v takřka celé subsaharské Africe a také v jihovýchodní Asii. Volavky červené obývají i přímořské oblasti v Evropě. Také pro tento druh vede safari park nově Evropský ex-situ program. „V nedobré situaci je zejména populace na Kapverdách. Právě k její ochraně se budou upínat naše snahy. Zvládnutí metodiky chovu je i tady klíčové a může kapverdské populaci významně pomoci,“ upozorňuje Michal Podhrázský.

EAZA je nejvýznamnější autoritou mezi zoologickými zahradami v regionu. Jejími doporučeními se řídí všechny dobré a zodpovědné zahrady, které na základě partnerských dohod spolupracují na záchraně druhů a udržování životaschopných populací ohrožených zvířat v lidské péči. Vedením chovných programů pověřuje EAZA ty nejúspěšnější členy.

TISKOVÁ ZPRÁVA

KOČIČÍ NOVINY filtrují dobré zprávy. Zajímají nás i zprávy odjinud, dobré tiskové zprávy, pozitivní informace. Business nevynecháváme, ani PR články. Hledáme to dobré, také v oblasti komerčních sdělení, v komerční nabídce, především pokud jde o produkty a služby pro kočky, chovatele koček a milovníky zvířat obecně. Tento článek představuje právě Komerční sdělení, PR text. Nejde o redakční obsah, vznikl jako (tisková) zpráva odjinud.

Kachna, ptáci test ban 820

ZVÍŘATA A ROSTLINY

Opustíme-li svoji lidskou omezenost a zaměření na sebe, podíváme-li se kolem, objevíme úchvatný svět plný zázraků. Zaměříme-li se na další obyvatele této planety, zjistíme, jak fascinující jsou a kolik se toho od nich můžeme učit. Pozitivní působení skýtají i obyčejné pokojové rostliny, květiny, stromy a ptáci v korunách… zvířata na člověka fungují jako terapie, i jako pouhé obrázky přinášejí dávku radosti a potěšení. Potěšte se!

Nejenom ti naši domácí mazlíčci, kočky a psi, zvířata v naší blízkosti, ale právě ta člověku vzdálená nám ukazují jiný svět, jiný vesmír. Právě divoká zvířata se svými vrozenými schopnostmi pro život, život v celé své kráse a přirozenosti nás ohromí, dáme-li jim šanci.


Norway Timelapse
Norway Timelapse
Norway Timelapse

VĚDA (A PŘÍRODA) VÍ

Stále je co objevovat. Stále je co zkoumat. A tak zkoumáme, objevujeme, poznáváme. Fyzika, chemie a biologie. To je velká trojka věd, které přinášejí nové a nové poznatky. Přinášejí inspiraci a naději do budoucna, stejně jako technologie. Užitečnou zábavu však představuje i nahlížení do dalších vědních oborů, poznávání divů přírody, všech světa krás. I ty, stejně jako dobré zprávy, přinášejí KOČIČÍ NOVINY.

Naše nové články zkoumají vědecké objevy i divy přírody, zvířata divoká i domácí. Reportujeme o přírodním bohatství či bohatství přírody, sledujeme všechny poklady světa, ale i vesmírné dění, vše pro život v zenu.

O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT

Překročením prahu kočičí domácnosti se stáváte členy smečky a život je rázem o chlup lepší. O chlup lepší náladu kočky zajistí dokonce i na dálku. Ověřte si to skrze KOČICÍ NOVINY a vrnivé kočičí povídání, články o kočkách…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *