Přeskočit na obsah

Jediná expozice svého druhu: K vidění jsou tady všichni ptáci Česka i ptačí vejce

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ilustrační foto: Ťuhýk obecný (Lanius collurio), zdroj: Pixabay.com

Po bezmála třech letech se na začátku prosince 2023 otevírá ornitologická stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově, jediné specializované muzejní pracoviště v Česku. V rekonstruované stanici je umístěna expozice Ptáci Česka, která kompletně pokrývá všechny druhy vyskytující se na území ČR. Navíc představuje i sbírku ptačích vajec.

Jiná taková není (a nebude)

„Unikátní je především to, že je to jediná taková expozice v celé České republice. Myslím si, že žádné jiné muzeum nikdy nic takového mít nebude. Nemají dostatečné sbírkové fondy a ani takové prostory. Navíc se nám podařilo získat drtivou většinu ptáků. Chybějící druhy jsme si zapůjčili z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Teplic či z Opavy, podařilo se nám tak dokompletovat téměř celý soubor všech druhů ptáků, které byly historicky zjištěny na území České republiky,“ uvedl pro ČTK vedoucí stanice Josef Chytil./1/

Ornitolog za unikátní považuje i přiřazení vajec k jednotlivým druhům. Vedle oologických sbírek Národního muzea a Moravského zemského muzea se jedná zřejmě nejrozsáhlejší sbírku ptačích vajec v České republice.

Přestože sbírka vajec pochází převážně od volně hnízdících ptáků na území České republiky, menší, avšak výjimečná kolekce pochází z expedice na Island.

Mimořádná je i nejpočetnější kolekce vajec racka chechtavého s mnoha typy zbarvení i velikosti. Celkem sbírka obsahuje 12 600 vajec ptáků 465 druhů ptáků.

Video YouTube: Buřníček žlutonohý, lat. Oceanites oceanicus

Buřníček a ti další

Základ současné sbírky stanice položil ornitolog Jiljí Sitko, který stanici vedl od 70. let. Preparáty s pomocí kolegy Františka Hejla získával ze škol, nakupoval je z pozůstalostí a soukromých sbírek. Za jeho éry se podařilo vykoupit hned 15 soukromých sbírek z celé republiky.

Expozice, která nyní čítá 365 druhů ptáků, se přitom má rozšiřovat i do budoucna. Ornitologové již také mají prvního adepta na její rozšíření. Je to buřníček žlutonohý, lat. Oceanites oceanicus.

Buřníček hnízdí na Antarktidě, ale nedávno se vyskytl na Šumpersku, kam jej zřejmě zavála bouře nad Atlantikem. Malý mořský pták o rozměrech do 19 centimetrů a váhy do 40 gramů, který většinu života tráví nad oceánem, bohužel nepřežil. Jeho tělo však zůstalo v přerovské stanice a v nejbližší době se stane součástí expozice.

Ornitologie v Přerově

Ornitologická stanice ORNIS je přírodovědným odděleným přerovského muzea, zaměřeným na ornitologii. Budova stojí na místě původní stavby Moravské ornitologické stanice, kterou si postavil přerovský spolek nadšenců pro ornitologii již ve 30. letech minulého století. Ornitologové muzejní dodnes úzce spolupracují s Moravským ornitologickým spolkem a rozvíjí tak bohatou tradici ornitologie v Přerově.

Ornitologická stanice není jen místem odborníků ornitologie, ale všech zájemců o přírodu a zejména ptáky. Součástí stanice je ekoporadna, houbařská poradna nebo záchranná stanice pro zraněné živočichy z volné přírody. Součástí areálu stanice je i Ptačí zahradu Františka Gintera.

▼ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE

Jediná expozice svého druhu: K vidění jsou tady všichni ptáci Česka i ptačí vejce

,

Po bezmála třech letech se na začátku prosince 2023 otevírá ornitologická stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově, jediné specializované muzejní pracoviště v Česku. V rekonstruované stanici je umístěna expozice Ptáci Česka, která kompletně pokrývá všechny druhy vyskytující se na území ČR. Navíc představuje i sbírku ptačích vajec.

Internet: /1/ ekolist.cz, /2/ ornis.cz, /3/ aktualne.cz

Kachna, ptáci test ban 820

ZVÍŘATA A ROSTLINY

Opustíme-li svoji lidskou omezenost a zaměření na sebe, podíváme-li se kolem, objevíme úchvatný svět plný zázraků. Zaměříme-li se na další obyvatele této planety, zjistíme, jak fascinující jsou a kolik se toho od nich můžeme učit. Pozitivní působení skýtají i obyčejné pokojové rostliny, květiny, stromy a ptáci v korunách… zvířata na člověka fungují jako terapie, i jako pouhé obrázky přinášejí dávku radosti a potěšení. Potěšte se!

Nejenom ti naši domácí mazlíčci, kočky a psi, zvířata v naší blízkosti, ale právě ta člověku vzdálená nám ukazují jiný svět, jiný vesmír. Právě divoká zvířata se svými vrozenými schopnostmi pro život, život v celé své kráse a přirozenosti nás ohromí, dáme-li jim šanci.


Norway Timelapse
Norway Timelapse
Norway Timelapse

VĚDA (A PŘÍRODA) VÍ

Stále je co objevovat. Stále je co zkoumat. A tak zkoumáme, objevujeme, poznáváme. Fyzika, chemie a biologie. To je velká trojka věd, které přinášejí nové a nové poznatky. Přinášejí inspiraci a naději do budoucna, stejně jako technologie. Užitečnou zábavu však představuje i nahlížení do dalších vědních oborů, poznávání divů přírody, všech světa krás. I ty, stejně jako dobré zprávy, přinášejí KOČIČÍ NOVINY.

Naše nové články zkoumají vědecké objevy i divy přírody, zvířata divoká i domácí. Reportujeme o přírodním bohatství či bohatství přírody, sledujeme všechny poklady světa, ale i vesmírné dění, vše pro život v zenu.

O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT

Překročením prahu kočičí domácnosti se stáváte členy smečky a život je rázem o chlup lepší. O chlup lepší náladu kočky zajistí dokonce i na dálku. Ověřte si to skrze KOČICÍ NOVINY a vrnivé kočičí povídání, články o kočkách…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *