Přeskočit na obsah

Hned 11 nových tůní v CHKO Brdy: Vojenské lesy lákají vzácné druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Ilustrační foto: Bekasina otavní (Gallinago gallinago), zdroj: Pixabay.com

V Brdech, kde byl do roku 2015 vojenský prostor, je stále více vody. S budováním tůní tady začali již v roce 2018 a stále tady vznikají nové. Tůně na odvodňovacích kanálech zadržují vodu v krajině a vytvářejí podmínky pro život vzácných vodomilných druhů. V popředí pochopitelně stojí vodní ptáci.

Kam za vodou?

Jedenáctku nových tůní vybudovaly Vojenské lesy a statky (VLS) na pláních kolem Padrťských rybníků v Brdech, na místě bývalé protitankové střelnici Padrť. Mají rozlohu 670 metrů čtverečních. „Jsou na odvodňovacích kanálech, zpomalují odtok vody a pomohou jejímu zasakování do okolí,“ uvedl pro ČTK ředitel VLS Roman Vohradský./1/

„Podmáčení okolních travních porostů přispívá k šíření zvláště chráněných vlhkomilných organismů. Tůně jsou domovem všech obojživelníků, kteří do této oblasti patří, tedy tří druhů čolků a pěti druhů žab,“ dodal Bohumil Fišer z AOPK./1,2/

V budoucnu by dle Fišera pak v lesích mohly být k vidění i vlhkomilné druhy ptáků z řad bahňáků jako bekasiny, chřástalové nebo jeřábi./2/

Video YouTube: CHKO Brdy

Revitalizace pokračuje

Vojenské lesy ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) navazují na první část revitalizace vodního režimu, která byla realizována v roce 2020 kolem dvou největších brdských rybníků. Tehdy tady vzniklo osm tůní o rozloze 800 metrů čtverečních a meandry na odvodňovacím příkopu. Desítky vodních plod tady přitom vznikly již dříve, například v lesích u Strašic, Obecnice, Mirošova a v okolí Jinců.

Nové tůně přitom provází i pět větších vodních nádrží v lesní krajině. V přípravě jsou také studie pramenných oblastí v Brdech, na které by měla v příštím roce navázat revitalizace vybraného prameniště v oblasti Voložného potoka pod vrchem Praha.

CHKO Brdy

Nejmladší chráněná krajinná oblast Česka CHKO má rozlohu 345 kilometrů čtverečních a rozkládá se na území Středočeského a Plzeňského kraje.  Jde o bývalý vojenský újezd ve Středních Brdech a Jižní Brdy, kde nahradila dva bývalé přírodní parky.

Do nejvzácnější, a tedy i nejvíce chráněné oblasti I. zóny patří mimo jiné okolí oblíbených Padrťských rybníků a nejvyšší vrchol Tok. Chráněné jsou i bývalé dopadové plochy dělostřelecké a letecké střelnice, které jsou pro Brdy charakteristické. Spadají sem i místa zajímavých paleontologických nálezů.

▼ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE

Hned 11 nových tůní v CHKO Brdy: Vojenské lesy lákají vzácné druhy

,

V Brdech, kde byl do roku 2015 vojenský prostor, je stále více vody. S budováním tůní tady začali již v roce 2018 a stále tady vznikají nové. Tůně na odvodňovacích kanálech zadržují vodu v krajině a vytvářejí podmínky pro život vzácných vodomilných druhů. V popředí pochopitelně stojí vodní ptáci.

Internet: /1/ ekolist.cz, /2/ nature.cz, /3/ forumochranyprirody.cz, /4/ brdyapodbrdsko.cz

Kachna, ptáci test ban 820

ZVÍŘATA A ROSTLINY

Opustíme-li svoji lidskou omezenost a zaměření na sebe, podíváme-li se kolem, objevíme úchvatný svět plný zázraků. Zaměříme-li se na další obyvatele této planety, zjistíme, jak fascinující jsou a kolik se toho od nich můžeme učit. Pozitivní působení skýtají i obyčejné pokojové rostliny, květiny, stromy a ptáci v korunách… zvířata na člověka fungují jako terapie, i jako pouhé obrázky přinášejí dávku radosti a potěšení. Potěšte se!

Nejenom ti naši domácí mazlíčci, kočky a psi, zvířata v naší blízkosti, ale právě ta člověku vzdálená nám ukazují jiný svět, jiný vesmír. Právě divoká zvířata se svými vrozenými schopnostmi pro život, život v celé své kráse a přirozenosti nás ohromí, dáme-li jim šanci.


Norway Timelapse
Norway Timelapse
Norway Timelapse

VĚDA (A PŘÍRODA) VÍ

Stále je co objevovat. Stále je co zkoumat. A tak zkoumáme, objevujeme, poznáváme. Fyzika, chemie a biologie. To je velká trojka věd, které přinášejí nové a nové poznatky. Přinášejí inspiraci a naději do budoucna, stejně jako technologie. Užitečnou zábavu však představuje i nahlížení do dalších vědních oborů, poznávání divů přírody, všech světa krás. I ty, stejně jako dobré zprávy, přinášejí KOČIČÍ NOVINY.

Naše nové články zkoumají vědecké objevy i divy přírody, zvířata divoká i domácí. Reportujeme o přírodním bohatství či bohatství přírody, sledujeme všechny poklady světa, ale i vesmírné dění, vše pro život v zenu.

O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT

Překročením prahu kočičí domácnosti se stáváte členy smečky a život je rázem o chlup lepší. O chlup lepší náladu kočky zajistí dokonce i na dálku. Ověřte si to skrze KOČICÍ NOVINY a vrnivé kočičí povídání, články o kočkách…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *